سایت پارس خودرو ( 1382 – 1385 )

تهيه و نصب تجهيزات الکتريکي و ابزار دقيق سالن مونتاژ و بدنهL90  شرکت پارس خودرو

– کارفرما : شرکت پارس خودرو

– مدیر پیمان : شرکت سیکو

اين پروژه شامل سيستم ارتينگ ،صاعقه گير،اعلام حريق،تلفن ، پيجينگ ، روشنائي عمومي وموضعي و اضطراري ودر حدودKm ۷۰ کابل کشي و همچنين تجهيزپست اصلي مي باشد.
مساحت تقريبي سالن درحدود ۶۵۰۰۰ مترمربع ميباشد و در شرکت پارس خودرو واقع شده است .

اهم فعاليتهاي انجام شده در سه قسمت  به شرح ذيل ميباشد:

يوتيليتي:

 1. حدود Km۱باس داكت ۱۰۰۰و ۱۶۰۰ آمپريدر ۹ قسمت از سالن بدنه
 2. حدود ۲۰۰ تن ساپورت و km ۱۵ سيني كشي در سايزهاي مختلف.
 3. حدود Km ۱۰۰ كابل كشي در سايزهاي مختلف.
 4. نصب ۵۰ دستگاه تابلو ديواري روشنائي
 5. نصب حدود ۲۰۰۰ دستگاه چراغ فلورسنت و صنعتي جهت

 سيستم روشنائي عمومي و موضعي.

 1. پروسس و ابزار دقيق :
 2.  نصب ۲۶۰ دستگاه نقطه جوش ثابت و متحرك.
 3.  نصب ۳۵ دستگاه رباط
 4. نصب سنسور ها وتجهيزات ابزار دقيق
 5. حدود Km۳۰ كابل كشي كابلهاي كنترل

پست ها :

 1. نصب ۱۱ دستگاه ترانسفورماتور KVA  ۱۶۰۰ و KVA ۲۰۰۰
 2. نصب ۷۰ دستگاه سلول تابلو فشار متوسط و ضعيف.
 3.  Km ۲۰ كابل كشي فشار متوسط و ضعيف.

تهيه و نصب تجهيزات الکتريکي و ابزار دقيق سالن توليد بدنه پرايد ۱۴۱

اين سالن که مساحت تقريبي آن حدود ۶۵۰۰ مترمربع ميباشد.

اين خط توليد متشکل از ۷۸ دستگاه ترانس جوش  و ۹۰ دستگاه نقطه جوش و ۴ دستگاه رباط برايسهولت، دقت و سرعت بيشتر در توليد ميباشد. جهت تغذيه تجهيزات و ادوات برقي موجود دراين سالن ۲ دستگاه ترانس قدرت به ظرفيت  KVA ۱۶۰۰ نصب گرديده است.   

تهيه و اجراء کابل کشيKV۲۰خروجيهاي پستKV۶۳ شرکت پارس خودرو

 اين پروژه جهت افزايش آمپراژ نيروگاه ، پست ۲ و ۱ سالن رنگ بوده است. براي اين پروژه کا بل کشي حدود  km۲۰ با کابل  فشار متوسط ۱۸۵ *۱ و ۱۵۰*۱ انجام گرديده است.

نصب تجهيزات الکتريکي و روشنايي سالن رنگ متمرکز – روشنايي پست ۶۳ –  منبع بتني و تصفيه خانه

کارهاي اجرا شده در اين پروژه به شرح ذيل مي باشد:

الف: نصب و راه اندازي تاسيسات الکتريکي پست برق شماره ۱و ۲ شامل:

 • نصب و راه اندازي ۱۰ دستگاه ترانسفورماتورKVA  ۱۶۰۰
 • نصب و راه اندازي ۱۷ سلول فشار متوسط و ۵۷ سلول فشار ضعيف
 • نصب و راه اندازي ۷ دستگاه سلولهاي بانک خازنKVAR  ۵۰۰
 • کابل کشي درحدود  km ۵ کابل فشار متوسط و  km۱۵ کابل فشار ضعيف

ب: نصب و راه اندازي تأسيسات الکتريکي سالن رنگ متمرکز شامل:

 • نصب ۴۵ دستگاه تابلوهاي توزيع عمومي و روشنائي
 • نصب km ۸ نردبان کابل به سايزهاي مختلف                                                               
 • نصب ۶۰۰۰ دستگاه چراغ مهتابي و سالني بخار جيوه
 • ساخت و نصب ۱۷۰ تن ساپورت

ج- نصب ورا ه اندازي تجهيزات ابزار دقيق شامل:

 • نصب و راه اندازي سنسورهاي مختلف از قبيل ليميت سوئيچ،
 • فتوسوئيچ، پراکسي سوئيچ،پرشر سوئيج و ترانسميتر، لول سوئيچ
 • نصب و راه اندازي انواع Control Valve
 • نصب و راه اندازي تابلوهاي کنترلي مربوطه)ترمينال باکس، اوپريشن باکس، استوپ اضطراري و غيره(
 • نصب و راه اندازي سيستم اعلام حريق، پيجينگو تلفن.
 • نصب و راه اندازي تأسيسات برقي موتورخانه شامل:
 • نصب ۳دستگاه بويلر
 • نصب ۲دستگاه چيلر
 • نصب و راه اندازي انواع الکتروموتور از توان   kw۱۵ الي kw ۷۵
 • نصب نردبان کابل
keyboard_arrow_up