سایت عسلویه ( 1385 – 1386 )

اجرا ي عمليات نصب وراه اندازي HVAC  ايستگاه تقويت فشار گاز فاز 6 و7وControl Room Substation

– کارفرما : شرکت توربو کمپرسور نفت

– مشاور: شرکت مهندسین مشاور  قدس نیرو ، شرکت مهندسین مشاور رهاب

تاسيسات مکانيکي اين پروژه شامل کانال کشي وعايق کاري ، لوله کشي با لوله مسي وعايق کاري ، نصب دستگاهها ي هواساز ، کندانسورهوائي ، کندانسينگ يونيتها،  دمپر موتورها ، فاير دمپرها ، اگزست فنها ، تاسيسات هواي تازه ، شارژ روغن و گازوراه اندازي . تاسيسات الکتريکي اين پروژه شامل لوله کشي با لوله کاندوئيت ، ساپورت وسيني کشي ، نصب تابلوهاي اصلي وکنترلي ، نصب وراه اندازي PLC 

keyboard_arrow_up