سایت شرکت زامیاد ( 1383 – 1384 )

–   کارفرما : شرکت زامیاد

–   مدیر پیمان : شرکت سیکو

 

تهيه و نصب تجهيزات الکتريکي و ابزار دقيق سالن توليد کاميون

کارهاي اجرا شده در اين پروژه به شرح ذيل مي باشد:

الف: نصب و راه اندازي تاسيسات الکتريکي پست برق جديد زامياد شامل:

        -تهيه ونصب3دستگاه ترانسفورماتور

       -کابلکشي حدود km5  کابل  فشار متوسط   150* 1

      – تهيه ونصب 35 دستگاه تابلوهاي توزيع اصلي فشار ضعيف

      -تهيه ونصب يک دستگاه UPS

     – کابل کشي حدود km9 کابلهاي فشار ضعيف

ب: نصب و راه اندازي و تأسيسات الکتريکي سالن توليد کاميون شامل:

    – نصب تابلوهاي توزيع، نصب تابلوهاي ديواري، ساخت و نصب ساپورت

    – نصب سيني، نصب روشنائي.

   – نصب تابلوهاي هواساز، کابل کشي فشار ضعيف، نصب و راه اندازي

     اعلام حريق، سيستم صوتي و تلفن

ج: نصب و راه اندازي سيستم اتوما سيون خط توليد کاميون شامل:

–   نصب تابلو PLC

– نصب تابلوهاي اوپرشن و ترمينال باکس

– نصب تابلوهاي استوپ اضطراري

– نصب انواع سنسور (ليميت سوئيچ – فتوئيچ- پراکسي سوئيچ-

پرشر سوئيچ و… در RAIL- AFM, SLAT CONVEYOR- MONO TRANSFER

-راه اندازي سيستم اتوماسيون

بازسازي تجهيزات الکتريکي و ابزار دقيق سالن تولید

 اين پروژه شامل تهيه ، نصب و راه اندازي تاسيسات الکتريکي وهمچنين

 سيستم اتوماسيون در سالن 2000  شرکت زامياد ( توليد کاميون ) بوده است.

keyboard_arrow_up