سایت بافق یزد ( 1371-1372 )

           – کارفرما: شرکت سهامي کل معادن ايران

          –  مشاور : شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای یزد

 احداث  31 کيلومتر خط 20 کيلوولت طرح فسفات اسفوردی

 

keyboard_arrow_up