سایت پارس خودرو-پروژه H200 (تاکنون- 1395)

عمليات اجرايي دمونتاژ،‌بسته بندي و حمل تابلوهاي كنترل و اتوماسيون خط H200 از شركت سايپا و تخليه، انتقال، مونتاژ و راه اندازي تابلوهاي مذكور در سايت پارس خودرو

 • كارفرما: شركت مهندسي توسعه سايپا

دمونتاژ و بسته بندي و جابجايي و بازگشايي و مونتاژ مجدد كليه تجهيزات الكتريكي و كنترلي خط توليد بدنه خودرو برليانس H200 شركت سايپا شامل:

 1. گرفتن بك آپ از نرم افزار PLC , HMI و روبات هاي موجود در خط توليد
 2. دمونتاژ و بسته بندي و حمل تابلوهاي تغذيه و كنترل خط و مونتاژ در محل جديد به شرح زير:
 • جداكردن سربندي از تابلوهاي قدرت و كنترل و اپراتوري به تعداد
 • بسته بندي و حمل تابلوهاي فوق الذكر به محل جديد پروژه
 • نصب تابلوها در محل جديد و سربندي مجدد كابل هاي آنها
 1. دمونتاژ كليه كابل ها اعم از قدرت و تغذيه و كنترل و شبكه خط توليد
 2. ليبل زدن سيني كابل هاي موجود و نصب شده و دمونتاژ و جمع آوري و انتقال آنها به كحل جديد پروژه و نصب مجدد آنها به همان صورتي كه از قبل وجود داشته اند.
 3. ازبيلت كردن نقشه هاي الكتريكال و كنترل با نرم افزار EPLANو همچنين تهيه سيني كشي و كابل كشي در محيط CAD.
 4. راه اندازي كامل سيستم در محل جديد پروژه
 5. Reteach كردن روبات ها (4دستگاه) در محل جديد پروژه
 6. كنترل نقشه ها با موقعيت جديد نصب
 7. حضور 1 نفر متخصص به مدت 3 ماه و در تمام طول زمان توليد جهت رفع ايراد احتمالي خط
 8. آموزش پرسنل تعميرات و نت كارفرما
 9. تهيه مدارك و مستندات بصورت يك نقشه هارد كپي از كليه نقشه هاي الكتريكي و همچنين نقشه هاي ازبيلت كابل كشي و سيني گذاري.

عمليات اجرايي تاسيسات مكانيكي و برقي پروژه H200 شركت پارس خودرو

 • كارفرما: شركت مهندسي توسعه سايپا
keyboard_arrow_up