سایت شهرداری منطقه 3 تهران(1372 – 1373)

–      کارفرما : شهرداری منطقه 3 تهران

–      مشاور : شرکت عمران توسعه  شهرداریها

احداث روشنائي پارک ارغوان اختياريه تهران

 نصب400 اصله پايه روشنايي پارک طالقاني تقاطع بزرگراه حقاني و مدرس تهران

اجرای تاسیسات واحدهاي مرکز تجاري گلديس صندوق بازنشستگي شهرداري تهران

keyboard_arrow_up