سایت شرکت آب و فاضلاب استان تهران (1374- 1378)

اجرای تاسیسات ساختمان آب و فاضلاب شهرستان کرج

تأمين برق 6 حلقه چاه آب روستاهاي حومه کرج آبفاي روستايي استان تهران ( زیبا دشت )

 احداث شبکه kv20و نصب پست هوائي آب منطقه اي تهران ( سد انحرافي کردان )

احداث شبکه فشار متوسط و کابل کشي فشار متوسط و نصب پست هوايي تصفيه خانه فاضلاب کرج ( جاده ماهدشت )

 

keyboard_arrow_up