سایت شركت حمل و نقل ريلي رجاء(1395-1393)

خدمات فني در سير و نگهداري و تعميرات واگنهاي مولد برق 660 ولت معمولي و مترويي و نيم مولد

 • کارفرما : شركت حمل و نقل ريلي رجاء

عمليات مكانيكي شامل 5 سطح ميباشد سطح يك كه به صورت روزانه انجام ميگيرد و ساير سطوح به ترتيب هر 200 ساعت، هر 800 ساعت، هر 1600 ساعت و هر3200 ساعت (ساليانه) انجام ميگيرد.

عمليات سطح 1 شامل:

 • بازديد، تعمير و سرويس هاي لازم موتورهاي ديزل
 • بازديد لوله هاي انژكتور از نظر ساييدگي و اطمينان از عدم تماس با يكديگر
 • بازديد و بررسي ديزل از نظر وجود عيوب احتمالي
 • انجام تعميرات و سرويس ها بر اساس وضعيت مولد
 • بازديد و ثبت مقدار سوخت مخازن اصلي واگن در مبداء و مقصد
 • بازديد مدار سوخت رساني و خنك كاري موتورها از نظر نشتي و آرايش صحيح لوله ها و تعميرات لازم
 • بازديد و كنترل وضعيت سيستم اطفاء حريق و كپسول هاي آتش نشاني

عمليات برقي مولدهاي برق نيز در 5 سطح انجام مي شود كه شامل:

 • بازديد، تعمير و سرويس هاي لازم تابلوهاي برق و متعلقات
 • بازديد و سرويس لازم باتري
 • بازديد، تعمير و سرويس لازم ديزل
 • بازديد و كنترل وضعيت ژنراتور
 • بازديد، تعمير و سرويس لازم پين و سوكت
 • بازديد، تعمير و سرويس لازم فن هاي خنك كننده
 • بازديد، تعمير و سرويس لازم روشنايي
 • بازديد، تعمير و سرويس لازم شارژر

انجام بازديد، سرويس و نگهداري و تعميرات باتري هاي قليايي واگنهاي خود انرژي

کارفرما : شركت حمل و نقل ريلي رجاء

 • بازديد از باتري هاي قليايي واگنهاي خود انرژي
 • سرويس نگهداري و تعميرات جاري باتري واگنهاي خود انرژي (ميانگين 8 واگن در هر روز)
 • سرويس، نگهداري و تعميرات باتري واگنهاي خود انرژي در كارگاه تعميرات اساسي
keyboard_arrow_up