سایت سیستان وبلوچستان ( 1377 -1378 )

         – کارفرما: شرکت برق منطقه ای سیستان وبلوچستان

         –  مشاور : شرکت توزیع نیروی برق منطقه ای ایرانشهر

احداث   30 کیلو مترشبکه 20 کیلو ولت فشار متوسط از منطقه کوهستانی فیروز آباد راسک تا دو راهی سرباز  واقع در شهرستان ایرانشهر

keyboard_arrow_up