سایت توسعه صنایع و قطعات 1383

–      کارفرما : شرکت توسعه صنایع

–      مشاور : شرکت سمندیس

 طراحي، نصب و راه اندازي تاسيسات برق سالن توليد داشبور

اين پروژه شامل طراحي سيستم هاي روشنائي عمومي وموضعي

 و اضطراري ،اعلام حريق،تلفن ، پيجينگ ، ودر حدود Km 15

کابل کشي و همچنين تقويت پست اصلي بوده است.

keyboard_arrow_up