سایت بن رو سايپا (1394-1393)

عمليات اجرايي تاسيسات برقي و مكانيكي انبار بازگشايي سالن بدنه پروژه بن رو سايپا

–      کارفرما : شركت بن رو سايپا

–      مدیر پیمان : شرکت توسعه مهندسی سایپا ( سیکو )

ابنیه  شامل: حفاري و خاكبرداري جهت لوله گذاري و كابلكشي هاي دفني

تاسيسات مكانيكي شامل : كليه لوله كشي ها و تجهيزات وابسته به آنها

تاسيسات برقي شامل: كابل كشي ها، تابلو، سيستم روشنايي و …

keyboard_arrow_up