سایت ایران خودرو ( 1372 – 1387 )

-کارفرما :شرکت ایران خودرو

– مشاوران : شرکتهای مهندسین مشاور پویش تک پارس ، انرژی ، ژرف اندیشان

تاسيسات الکتريکي و مکانيکي سالن موتور سازي3

تاسيسات الکتريکي اين پروژه شامل ساپورت و سيني در سايزهاي مختلف، كابل كشي در سايزهاي مختلف، تابلو اصلي- ديواري و روشنائي ، چراغ فلورسنت  و صنعتي جهت سيستم روشنائي عمومي و موضعي.تاسيسات مکانيکي اين پروژه شامل لوله کشي آب شرب آب صنعتي هواي فشرده  ، نصب  ايرواشرها ،کانال کشي وعايق کاري لوله وکانال مي باشد. مساحت تقريبي سالن درحدود 40000 مترمربع ميباشد و در شرکت ايران خودرو واقع شده است. 

تاسيسات الکتريکي و مکانيکي سيستم سرمايش وگرمايش سالن تریم ۱ و ۲

تاسيسات الکتريکي اين پروژه شامل ساپورت و سيني كشي ، كابل كشي در سايزهاي مختلف، تابلو ايستاده – ديواري روشنائي ، چراغ فلورسنت  و صنعتي جهت سيستم روشنائي عمومي و موضعي.

تاسيسات مکانيکي اين پروژه شامل لوله کشي آب ماستيک –آب صنعتي – هواي فشرده  ، نصب 2 دستگاه ايرواشر ،کانال کشي وعايق کاري لوله وکانال که حجم عمده آن کانال کشي  و عايقکاري مي باشد . مساحت تقريبي سالن درحدود 80000 مترمربع ميباشد و در شرکت ايران خودرو واقع شده است.

سيستم گرمايش تشعشعي سالن موتور سازي ۲

اين پروژه شامل يونيت هاي گرماتاب مدل هايSLAR وARUT   در سالن موتور سازي شماره 2 مي باشد. اين سيستم با گرما دهي بالا ، بدون هزينه هاي تعمير و نگهداري بوده وسوخت آن گازمي باشد.  در اين سالن  45   دستگاه مدلARUT  و 27دستگاه مدلSL ARنصب گرديده است .

تاسيسات الکتريکي و مکانيکي سالن تزئينات L-90 و Wax Shop

تاسيسات الکتريکي اين پروژه شامل اعلام حريق، پيجينگ ،تلفن ، روشنائي عمومي وموضعي و اضطراري و کابل کشي هاي مربوطه مي باشد.تاسيسات مکانيکي اين پروژه شامل لوله کشي آب شرب –اب صنعتي – هوافشرده ، نصب کولرهاي آبي و آبسرد کن ها و کوره هاي هواي گرم مي باشد. مساحت تقريبي سالن درحدود 30000 مترمربع ميباشد و در شرکت ايران خودرو واقع شده است .

تاسيسات الکتريکي و مکانيکي سالن تکميل کاري L-90و انکس اداري و جاده تست

تاسيسات الکتريکي اين پروژه شامل سيستم تلفن ، روشنائي عمومي وموضعي و کابل کشي هاي مربوطه مي باشد.

تاسيسات مکانيکي اين پروژه شامل لوله کشي آب شرب، اب صنعتي ، هوافشرده ، نصب آبسرد کن ها و هوا سازهاي شزکت اروکا مي باشد. مساحت تقريبي سالن درحدود 20000 مترمربع ميباشد و در شرکت ايران خودرو واقع شده است

سایر موارد اجرا شده در این سایت:

 • احداث تأسيسات الکتريکي سالن تحويل
 • عايقکاري لوله ها و دودکشهاي سالن سواري
 • لوله کشي با لوله فولادي جهت خط گرمايش و خط اصلي مخازن سالن فسفاته
 • لوله کشي و عايق کاري در سالن نمايشگاه
 • نصب و راه اندازي موتورخانه مرکزي سالن ليفتراکها و اداره کل برق و امورترابري
 • نصب راه اندازي موتورخانه سالن تعميرگاه ترابري شماره 2
 • ت أسيسات سالن اکسل شامل گرمايش دفاتر لوله کشي آب آشاميدني و صنعتي
 • نصب و راه اندازي موتورخانه مستقر در سالن کوئل
 • نصب و راه اندازي موتورخانه سازمان اداري
 • اجراي کليه لوله کشي مربوط به موتورخانه ها و نصب و راه اندازي چيلر 120تن
 • بازسازي تعمير و نگهداري تأسيسات حرارتي و برودتی
 • اجراي لوله کشي آب در نقاط مختلف کارخانه
 • اجراي لوله کشي آب خام شهرک پيکان شهر
keyboard_arrow_up