ساختمان اداری صنعتی حکیمیه ( 1392 تا 1395)

ساختمان اداری صنعتی حکیمیه( 1392 تا 1395)

–      کارفرما : رستا فن ارتباط

تهیه ، نصب و راه اندازی تأسیسات برق و مکانیک 7000 متر مربع زیر بنا

تأسیسات مکانیکی شامل : تهیه و نصب کانالهای هوا ، لوله کشی های سیستم سرمایش و گرمایش  ،لوله کشی سیستم های آب سرد وگرم مصرفی،تهیه و نصب موتورخانه مرکزی (پمپها ،چیلر ها،دیگها و منابع و …) تهیه و نصب فنکوئل و ….

تاسیسات برقی شامل :

الف – تهیه و نصب تجهیزات پست برق شامل یک دستگاه ترانسفورماتور به ظرفیت 1600 KVA  ، تهیه و نصب 4 دستگاه تابلو 20 کیلوولت ، تهیه و نصب دو دستگاه سلول فشار ضعیف به همراه بانک خازنی

ب تهیه و نصب تجهیزات برقی سالن روتوش شامل : تهیه و نصب تابلوهای فشار ضعیف ، تهیه و نصب سیستم روشنائی ،

تهیه و نصب سینی و ساپورت و کابل کشی های مربوطه  

 

keyboard_arrow_up