خطوط انتقال نیرو

– احداث شبکه‌های توزیع و فوق توزیع
– احداث پست‌های توزیع هوایی و زمینی
– احداث انواع پست‌هاي فوق توزيع
– احداث روشنايي بزرگراه‌ها
– احداث روشنایی پارک‌ها
– احداث روشنایی پل‌ها و معابر عمومی

keyboard_arrow_up