اعضا‌ء هیئت مدیره

محمدرضا رضایی‌امیری
مدیرعامل
شقایق رضایی‌امیری
رئیس هیئت مدیره

بنفشه رضایی امیری

نایب رئیس هیئت مدیره
keyboard_arrow_up