احداث مجتمع های مسکونی و اداری ( 1387- 1388 )

– کارفرما :آقای محمد رضا ملک

احداث مجتمع مسکونی 15 واحدی (87 – 88 )

محل احداث: خیابان نبرد جنوبی – خیابان قیام – کوچه چهارم شرقی – پلاک 38

احداث مجتمع مسکونی در زمینی به متراژ 400 متر مربع و در هفت طبقه به صورت کلید در دست اجرا گردید. پنج طبقه آن مسکونی بوده ( 15 واحد ) و دو طبقه آن مشاعات می باشد .

اسکلت به صورت فلزی و سقف تیرچه بلوک بوده که مجموع مساحت بنا 198 متر مربع می باشد .

احداث مجتمع مسکونی 6 واحدی (87 – 88 )

محل احداث: شهرک اندیشه  – فاز 1 – خیابان طالقانی – شهرک مریم – کوچه یاسمن 2 – قطعه 382

احداث مجتمع مسکونی در زمینی به متراژ 247 متر مربع و در چهار طبقه بصورت کلید در دست اجرا گردید . 3 طبقه آن مسکونی و یک طبقه مشاعات می باشد .

اسکلت به صورت بتنی و سقف تیرچه بلوک بوده که مجموع مساحت بنا 722 متر می باشد .

احداث مجتمع اداری  15 واحدی (87 – 88 )

محل احداث: فلکه دوم تهران پارس – خیابان فرجام – پلاک 43

احداث مجتمع اداری در زمینی به متراژ 5/476 متر مربع و در 7 طبقه به صورت کلید در دست اجرا می گردد . پنج طبقه آن اداری و دو طبقه مشاعات می باشد .

اسکلت به صورت فلزی ( پیچ و مهره ای ) و سقف تیرچه کرومیت می باشد که مجموع مساحت بنا 1946 متر است .

keyboard_arrow_up