ابنیه

طراحي – محاسبه – نظارت – اجرا – نقشه برداري – پيمان مديريت پروژه هاي ساختماني اعم از :

– اسکلت بتني و فلزی
– سازه فلزي با اتصالات پيچ و مهره اي
– سازه هاي بلند مرتبه
– سازه هاي فضائي
– سازه هاي صنعتي
– محوطه سازي و فضاي سبز
مطابق با مقررات ملي ساختمان و ضوابط سازمان مديريت.

keyboard_arrow_up