درود بر روان پاک بنیان گذار شرکت مهندسی ضیاگستر(مرحوم مهندس سیامک رضایی امیری) روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • r.jpg
 • s.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • v.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg
 • z.jpg

مسئول کنترل کیفیت

 

نام :    مينا

نام خانوادگي:  پورزماني

تاريخ تولد:    1363/06/25  

محل تولد:   تهران

مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

ليسانس

رياضي

سال فارغ التحصيلي: 1385

از دانشگاه: دولتي محقق اردبيلي

فوق ليسانس

مهندسي صنايع-سيستم هاي اقتصادي و اجتماعي

سال فارغ التحصيلي: 1389

از دانشگاه: آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران

 

رديف

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

سمت

نوع فعاليت كاري

محل كار

1

1389/02/01

تاكنون

كارشناس واحد كنترل پروژه

تهيه صورت وضعيت هاي مالي و تعديل، زمانبندي پروژه ها، تهيه پيشنهاد قيمت مناقصات و تهيه توجيه تاخيرات پروژه ها

شركت مهندسي ضياء گستر

طراحی سایت طراحی سایت