درود بر روان پاک بنیان گذار شرکت مهندسی ضیاگستر(مرحوم مهندس سیامک رضایی امیری) روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • r.jpg
 • s.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • v.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg
 • z.jpg

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

نام :    علي

نام خانوادگي:  شريعتي

تاريخ تولد:  1362/08/05

محل تولد:   بجنورد

مدرك تحصيلي: كارشناسي

رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

ليسانس

مهندسي صنايع

سال فارغ التحصيلي: 1390

از دانشگاه: آزاد واحد قزوين

       

رديف

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

سمت

نوع فعاليت كاري

محل كار

1

1384/05/01

1391/03/30

سرپرست واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه

تهيه صورت وضعيت هاي مالي و تعديل، زمانبندي پروژه ها، تهيه پيشنهاد قيمت مناقصات و تهيه توجيه تاخيرات پروژه ها

شركت مهندسي ضياء گستر

2

1391/03/31

تا كنون

سرپرست واحد برنامه ريزي و كنترل پروژه كارگاه پيام شركت مهندسي ضياء گستر

شركت خدمات هوايي پست و مخابرات پيام

طراحی سایت طراحی سایت