درود بر روان پاک بنیان گذار شرکت مهندسی ضیاگستر(مرحوم مهندس سیامک رضایی امیری) روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • r.jpg
 • s.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • v.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg
 • z.jpg

مسئول توسعه و کار آفرینی

نام :   سارا

نام خانوادگي:  سليمي مجرد

تاريخ تولد:   1360/09/16

محل تولد:  تهران

مدرك تحصيلي: كارشناسي

رشته تحصيلي: مهندسي كشاورزي

ليسانس

مهندسي كشاورزي علوم دامي

سال فارغ التحصيلي: 1383

از دانشگاه: تهران واحد پرديس ابوريحان

       

رديف

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

سمت و نوع فعاليت كاري

محل كار

1

1385/02/14

تا كنون

مسئول امور قراردادها، بازاريابي و مناقصات

شركت مهندسي ضياء گستر

طراحی سایت طراحی سایت