درود بر روان پاک بنیان گذار شرکت مهندسی ضیاگستر(مرحوم مهندس سیامک رضایی امیری) روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • r.jpg
 • s.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • v.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg
 • z.jpg

مدیر مالی

نام :    نظام الدين

نام خانوادگي:  رضايي اميري

تاريخ تولد:    1338/11/30

محل تولد:   بيجار

مدرك تحصيلي: كارشناسي

رشته تحصيلي: مديريت بازرگاني

ليسانس

مديريت بازرگاني

سال فارغ التحصيلي: 1371

از دانشگاه: آزاد واحد تهران مركز

       

رديف

تاريخ شروع

تاريخ خاتمه

سمت و نوع فعاليت كاري

محل كار

1

1362

1366

حسابدار ارشد

شركت توليما

2

1366

1368

رييس حسابداري

شركت فيروزا

3

1368

تاكنون

رئيس هيئت مديره و مدير مالي شركت مهندسي ضياء گستر

شركت مهندسي ضياء گستر

طراحی سایت طراحی سایت