درود بر روان پاک بنیان گذار شرکت مهندسی ضیاگستر(مرحوم مهندس سیامک رضایی امیری) روحش شاد و یادش گرامی باد.

 

 • a.jpg
 • b.jpg
 • c.jpg
 • d.jpg
 • e.jpg
 • f.jpg
 • g.jpg
 • h.jpg
 • i.jpg
 • j.jpg
 • k.jpg
 • l.jpg
 • m.jpg
 • n.jpg
 • o.jpg
 • p.jpg
 • q.jpg
 • r.jpg
 • s.jpg
 • t.jpg
 • u.jpg
 • v.jpg
 • x.jpg
 • y.jpg
 • z.jpg

شرکت مهندسي ضياگستر در تاریخ 1368/10/15در اداره ثبت شرکتهاي تهران به شماره 74234 با هدف خدمت به صنعت و تلاش در جهت آباداني کشور تاسيس گرديد و از همان ابتدا فعاليت خود را در زمينه هاي طراحي، نظارت، اجراي پروژه هاي برق و مکانيک متمرکز نمود . با توجه به افزایش توان کاری و سطح فن آوری و کسب سهم بیشتری از بازار داخلی فعالیت خود را در زمینه ابنیه نیز توسعه داد .

با عنایت به افزایش حجم پروژه ها ، این شرکت موفق به دریافت گواهینامه صلاحيت پایه 2 تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه گردید .ضمناً این شرکت در لیست پیمانکاران مورد تائید شرکت های توزیع برق منطقه اي استان تهران ،  توسعه سايپا ( سیکو ) ،  سایپا کاشان ،  ايران خودرو و شرکت خدمات هوائی پیام (فرودگاه بین المللی پیام )می باشد.